Svartmögel i badrum farligt

Svartmögel i badrummet är farligt för gravida kvinnor och Barn och ungdomar och är farligt för hälsan och påverkar inomhusluften. Svartmögel är en svamp som kan bli problematisk i ditt hus, speciellt i badrummet. Det är inte bara fult utan kan hälsofarliga såväl samt orsaka strukturella skador på ditt hus. Men hur och varför växer mögel specifikt i badrummet? Hur blir man av med mögel? Vad kan man göra för att förhindra det?

Mögel i badrum

Mögel i badrummet eller i duschen? Badrum och övriga våtutrymmen går hand i hand med vatten vilket resulterar i fuktiga miljöer. Fukt kombinerat med rätt temperatur, smuts och dålig ventilation kan orsaka mögeltillväxt i badrum eller i duschen. De vanligaste områden som mögel växer på i våtutrymmen är på fogmassa, tapetskarvar, runt fönster eller i golvvinklar. En av de vanligaste mögelsorterna som kan växa i dessa utrymmen är svartmögel som kan vara hälsofarligt, framförallt för barn. Enkla steg kan hjälpa till att hålla borta mögel i badrummet:

 1. För att ta bort mögel i badrum eller i duschen behöver du ett bra rengöringsmedel.
 2. Håll ditt badrum så torrt som möjligt.
 3. Installera en paxfläkt eller ordentlig ventilation i badrummet.
 4. Rensa upp tvålskum/schampo efter varje bad.
 5. Kontrollera eventuella läckor i rörsystemet
 6. Ta bort badrumsmatta – Välj istället en matta som lätt kan rengöras.

Är svartmögel farligt?

Svartmögel producerar mykotoxiner, som är giftiga föreningar som produceras av aktiva mögelkolonier. Mögel kan komma in i luften i ett badrum och orsaka problem vid inandning.

Även om det är naturligt förekommande och en väsentlig del av ekosystemet, kan svartmögel orsaka symtom genom dess trichotecenmykotoxinproduktion inklusive andningssvårigheter, nysningar, näsirritation, hudirritation, njur- och blåsproblem, minnesförlust, trötthet, illamående och klåda.

Tecken och symtom på mögel i badrum

 • Badrummet torkar inte bra
 • Badrummet luktar unket
 • Golv känns mjukt och svampigt
 • Synlig mögeltillväxt på fogmassa, tapetskarvar, runt fönster eller i golvvinklar.

Hur blir man av med mögel på badrumsväggar och fogmassor

Du kan skrubba bort mögel med hjälp av svamp och en hink vatten blandat med klorin (50/50 klorin och vatten). Skulle du fortsatt ha problem med unken lukt och mögeltillväxt så rekommenderas det en utredning av detta.

Bli av med svartmögel

Svartmögel är giftigt, sprider sig i luften och kan orsaka allergier och om du har otur andra ännu allvarligare hälsoproblem. För att bli av med det finns det produkter som går att köpa och använda, men det bästa är att ta hjälp av mögelsanerings proffs. Sanering innebär att materialet som har varit angripet av mögel tas bort.

Bli av med vitmögel

Vitmögel kan orsaka astma och allergier, så om du tror att ditt badrum är påverkat är det viktigt att bli av med det. Om det är angripet i mindre skala finns det antimögelprodukter att köpa. Följ instruktionerna noggrant och använd den rekommenderade skyddsutrustningen. Om ditt badrum har drabbats hårdare av vitmögel, anlita ett saneringsföretag som tar bort det material som har blivit angripet.

Förhindra vitmögel

Förhindra vitmögel och annat mögel genom god ventilation så att badrummet kan torka ordentligt mellan användningarna och installera en avfuktare som hjälper till att torka upp snabbare. Regelbunden noggrann rengöring, särskilt i hörn och skarvar, hjälper också till att hålla borta vitmögel som har mindre chans att angripa badrummet.

Förhindra svartmögel

Det är ofta dålig ventilation som gör att mögel kan angripa och spridas så använd förebyggande åtgärder så att problemet inte uppstår. Se till att det finns god ventilation i våtutrymment så att det blir luftutbyte och att fuktskador från bad och dusch har möjlighet att torka upp.

Svartmögel, kostnad för borttagning av mögel när du köper ett hus

Om du funderar på att köpa ett hus med svartmögel i badrummet, källaren, vinden och/eller krypgrunden bör du också överväga kostnaden för borttagning av svartmögel.
Innan du köper någon bostad bör du besiktiga den för mögel och andra problem. Under denna inspektion kan du lära dig vad som orsakade mögeltillväxten samt kostnaden för borttagning av svartmögel.

För att åtgärda mögel på rätt sätt måste du anlita en specialist på mögelsanering. En mögelsaneringsspecialist kommer att sanera badrummet samt övriga utrymmen samtidigt som det ser till att mögelsporer inte kommer in i värme- och kylsystemet, som annars skulle återcirkuleras i hela huset, vilket fortsätter att göra de boende sjuka även när själva badrummet har rengjorts. Så vad kostar sanering av svartmögel? Det är inte riktigt enkelt att uppskatta en kostnad, allt beror på hur mycket mögelangrepp man har i bostaden. Graden av angrepp påverkar direkt kostnaden för borttagning av svartmögel.

Täcker försäkringsbolagen för mögel i huset?

Om du köper ett hus med vetskapen om att det finns mögel i huset så kommer försäkringsbolagen troligtvis inte att täcka några kostnader för att sanera möglet eller eventuella byggmaterialskostnader. Man bör också utreda varför fukt i huset ,vattenproblemet som gjorde att möglet började växa från första början och fundera på om det är troligt att det händer igen. Är problemet ett läckande rör som kommer att läcka igen tills det är åtgärdat? Är källaren utsatt för översvämning eller förhöjda fuktvärden? Är dräneringen i huset tillräcklig? Eller finns det andra orsaker till fuktskada och mögeltillväxten?

Vi hjälper dig!

Vi utför mögelutredning i Göteborg, Stockholm och i Västsverige. Vi hjälper dig med mögel, svartmögel och vitmögel snabbt och effektivt utan att påverka eller göra ingrepp i badrummet. Vi kontrollerar, utreder och löser eventuella mögelproblem i alla typer av fastigheter, industrilokaler, hus, lägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt.

  KONTAKTA OSS
  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Vilka symptom kan man få av svartmögel?

  Det finns en ökad risk för att få luftvägsinfektioner, astmaanfall, hudirritationer, andningsbesvär, huvudvärk, irritation i ögonen, hudrodnader och illamående

  Är svartmögel i badrummet farligt?

  Svartmögel kan orsaka symtom genom dess trichotecenmykotoxinproduktion inklusive andningssvårigheter, nysningar, näsirritation, hudirritation, njur- och blåsproblem, minnesförlust, trötthet, illamående och klåda.

  Hur kan vår hälsa påverkas av svartmögel?

  Mögel finns i omgivningsluften och påverkar alla i omgivningen. Vissa personer har högre mögelkänslighet än andra och man reagerar olika när man vistas i ett område med svartmögel. Det är viktigt att påpeka att även friska personer kan få symptomer om man vistas för länge i områden med kraftig påverkan av mögel.