OMOSS

Varför välja oss?

Kvalitet framför kvantitet alltid

Vi är ett oberoende företag som undersöker, lokaliserar och fastställer ursprungskällan till ert befintliga vattenläckage.

Vi finns för er förvaltare, privatpersoner och försäkringsbolag för att fastställa orsaken till vart och varför det läcker i er fastighet.

Vår målsättning är att spara så mycket pengar som möjligt åt  våra kunder genom att lokalisera och fastställa området där det läcker in. Efter utredningen skriver vi en rapport med orsaken till problemen samt åtgärdsförslag med kostnadseffektiva lösningar.

  • Erfarenhet, kunskap och sökmetoder för att lokalisera läckor
  • LäckgeExperten sparar tid och pengar
  • Högkvalitativa läckagedetekteringstjänster

UPPDRAG

Vårt uppdrag är att spara tid och pengar åt våra uppdragsgivare genom att lösa problem och ge de mest kostnadseffektiva lösningarna.

VISION

Vår vision är att vara marknadsledare inom lokalisering av vattenläckor med de senaste metoderna och teknologierna.

VÄRDE

  • Respekt & Förtroende
  • Ärlighet & Integritet
  • Ansvar & Ansvarsskyldighet
  • Kundnöjdhet & ständig förbättring
VARFÖR OSS

EXPERTER PÅ VATTENLÄCKAGE

Vi arbetar på ett sätt som minimerar era kostnader genom att lokalisera och fastställa läckaget, utan att göra ingrepp på er fastighet.