Vi lokaliserar alla typer av läckage Takläckage Rörläckage Mögelutredning Fuktutredning Luktutredning
läckage experten

Vattenläckage

Orsaken till en vattenläcka kan oftast vara väldigt svår att hitta då vatten har förmågan att leta sig in i konstruktioner och mynna ut den enklaste vägen.

Många gånger byter man ut eller renoverar hela konstruktioner som ex. tak/innergårdar/fasad alternativt dränerar om fastigheter/hus för att få bukt med vattenläckage och fukt som tränger in. Med hjälp av vår metod kan man undvika dessa dyra renoveringar.

Kontakta oss

0736 – 13 66 49

Rörläckage

Om värmesystemet allt oftare kräver påfyllning och tappar tryck kan det bero på ett läckage. Problemen uppstår oftast när värmesystemet fylls på med nytt syrerikt vatten, år efter år. Det syrerika vattnet kan leda till invändig korrosion som i sin tur kan leda till sprickor i ledningar och orsaka fuktskador. Vi tar reda på vart i systemet läckan finns med hjälp av ett spårämne, gas eller lyssningsteknik.

VÅRA TJÄNSTER

Vi lokaliserar och utreder läckage

Vattenläckage

Vi utreder läckaget och hittar läckagepunkten med exakt precision utan att göra ingrepp på huskonstruktionen.

Rörläckage

Vi utreder rörläckagen med hjälp av olika Instrument för både synliga och osynliga rörledningar.

Fuktutredning

Att vistas eller bo i fastigheter/hus med fuktproblem kan leda till hälsofarliga effekter på människors hälsa.

Mögelutredning

Mögel orsakar hälsoproblem som visar sig på många olika sätt så som huvudvärk, klåda, hudirritation, hosta, astma och andningsbesvär.

Läcksökning

En läcksökning kan bespara enorma renoveringskostnader då det som oftast är en liten punkt på huskonstruktionen eller rörsystemet som behöver lagas eller bytas ut.

Inomhusmiljö

Varje fastighetsägare bör eftersträva god inomhusmiljö och är enligt miljöbalken ansvariga för människors hälsa.

EXPERTER PÅ VATTENLÄCKAGE

Vi arbetar på ett sätt som minimerar era kostnader genom att lokalisera och fastställa läckaget, utan att göra ingrepp på er fastighet.

EXPERTER PÅ VATTENLÄCKAGE

Vi arbetar på ett sätt som minimerar era kostnader genom att lokalisera och fastställa läckaget, utan att göra ingrepp på er fastighet.

Vattenläckage

Orsaken till en vattenläcka kan oftast vara väldigt svår att hitta då vatten har förmågan att leta sig in i konstruktioner och mynna ut den enklaste vägen.

Många gånger byter man ut eller renoverar hela konstruktioner som ex. tak/innergårdar/fasad alternativt dränerar om fastigheter/hus för att få bukt med vattenläckage och fukt som tränger in. Med hjälp av vår metod kan man undvika dessa dyra renoveringar.

Kontakta oss

0736 – 13 66 49

Rörläckage

Om värmesystemet allt oftare kräver påfyllning och tappar tryck kan det bero på ett läckage. Problemen uppstår oftast när värmesystemet fylls på med nytt syrerikt vatten, år efter år. Det syrerika vattnet kan leda till invändig korrosion som i sin tur kan leda till sprickor i ledningar och orsaka fuktskador. Vi tar reda på vart i systemet läckan finns med hjälp av ett spårämne, gas eller lyssningsteknik.

SÅ HÄR JOBBAR VI

Börja med att boka tid hos oss

VARFÖR VÄLJA OSS?

Vi har kompetensen, kvalitén, kundfokus samt kostnadseffektiva lösningar med gedigen erfarenhet inom läcksökning och utredning. Vi utför arbete åt företag, kommuner, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

 

 

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Stad
  Meddelande

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Utför arbete

  Inom Västsverige och Stockholm

  Telefon

  0736 - 13 66 49

  E-post

  info@lackageexperten.se

  Adress

  Färgargatan 13, 507 30 Brämhult - Borås

  Återkoppling

  Inom 24h