Mäta luftfuktighet inomhus

Om du har ett fuktigt inomhusklimat är det en bra att mäta luftfuktigheten inomhus. Fukt i hus och källare kan skada trä, färg, och isolering. Idealiska luftfuktighet inomhus är mellan 30 och 50% luftfuktighet. Det är viktigt att ha rätt relativ luftfuktighet i huset.

Mätningar av luftfuktighet inomhus genomfördes i väggar, golv, badrum, kök, källare, krypgrund, innervägg, vind och tak. Att hålla luftfuktigheten i ditt hus kommer att förbättra din komfort, men det kommer även att förbättra luftkvalitetén och livskvalitén i bostaden.

Alla bör eftersträva en en fuktfri miljö i huset eftersom fukt på organiskt material med rätt temperaturer ger chans till mögelpåväxt som kan skada din hälsa.

Relativ luftfuktighet inomhus

Relativ luftfuktighet är luftfuktighetsmätningen som du förmodligen känner till. Den idealiska relativa luftfuktigheten för ditt hem är mellan 40%-60%. Men för att motverka tillväxt och spridning av mögel bör nivåerna hållas under 50 %. Men återigen, justera detta för att matcha dina komfortnivåer.

Normal luftfuktighet inomhus

Den normala luftfuktigheten för hälsa och komfort ligger någonstans mellan 30-50 % luftfuktighet.
När luftfuktigheten inomhus sjunker under 40 % anses det vara en låg luftfuktighet. När luftfuktigheten inomhus stiger till över 60 % anses den vara hög.

Sänka luftfuktighet inomhus

Att sänka luftfuktigheten inomhus är vanligare under vintersäsongen, speciellt i regioner som regelbundet upplever minusgrader och snöfall. Brist på fukt i luften har hälsoeffekter och ger torr hud, läppar och ögon, klåda och halsont. Låg luftfuktighet inomhus påverkar också ditt hem, vilket gör att golvbrädor och trämaterial blir skeva eller krympa och tapeter att flagna av.

Öka luftfuktighet inomhus

Ökande luftfuktighet inomhus är vanligt under sommarsäsongen, särskilt i områden som söder som upplever hög luftfuktighet utomhus. När luften i ditt hem är för fuktig, utgör det allvarliga hälsorisker för dig och din familj. För dem med redan existerande astma och allergier är fuktkontroll särskilt viktigt. Hög luftfuktighet har också en fruktansvärd effekt på ditt huss strukturella integritet.

Olika sätt att kontrollera om det finns fukt i hus:

 • Kondenserade ytor som fönster och rör. Kontrollera att dessa ytor inte påverkar organiskt material som trä, isolering m.m.
 • Missfärgningar på byggmaterial som trä, tapet eller färg
 • Dold fukt som orsakar mögel bakom träpanel eller tapet. Möglet kan orsaka hudirritation, hosta, nysningar, rinnande ögon, astma, andningsproblem, huvudvärk m.m.

Tips för att kontrollera fukten i huset.

 • Använd en hydrometer på trämaterial för att kontrollera om trämaterialet är fuktigt
 • Använd en GANN för att kontrollera Stenmaterial som betong, tegel, murblock m.m. för att kontrollera om det är fuktigt
 • Använd en luftfuktighetsmätare för att kontrollera så att luftfuktigheten inte är för hög i bostaden.

Tips för att åtgärda fuktproblemen i bostaden

 • Kontrollera ventilationssystemet så att de inte kortsluter varandra.
 • Åtgärda eventuella vattenläckage som kan komma via nederbörd, rörledningar eller andra källor
 • Om du har en källare med sprickor i väggarna se till att åtgärda dem
 • Använd icke organiskt material i källaren som kakel, plast, specialfärg för betong eller rostfria byggmaterial

Fuktskada i hus

Vi är specialister på utredningar i inomhusmiljö. Vi kan kontrollera den generella statusen och fördjupar oss i avvikelser. Om vi påträffar lukter, missfärgningar, mögel eller deformationer, utreder vi dess orsak och omfattning.

Fuktskador i byggnader kan bero på många olika faktorer, t.ex kvarstående byggfukt, läckage genom rör eller tätskikt samt användning av olämpliga material eller konstruktioner.

Fuktskador kan ge besvär i form av avvikande lukter och upplevda hälsoproblem hos dem som vistas i lokalen eller byggnaden.

Efter utförd utredning redovisar vi de fel och avvikelser som framkommit samt gör en bedömning. Därefter lämnas förslag på lämpliga åtgärder.

Luftfuktighet inomhus källare

Oavsett om du använder din källare som förvaringsutrymme, färdig eller oavslutad, vet du att den tenderar att hålla mer fukt än andra delar av ditt hus. Hög luftfuktighet inomhus i källaren kan uppmuntra tillväxten av mögel och andra bakterier.
När din källare är för fuktig, kommer du antagligen att kunna känna det. En bekväm källare bör hålla en luftfuktighetsnivå på 30 till 50 procent – men de kan variera beroende på ditt klimat.

Fuktighet i källaren på sommaren

Under sommarmånaderna är luften ute varmare och fuktigare. Den luften kan ta sig in i din källare, vilket ökar dina luftfuktighetsnivåer till cirka 60 procent. På grund av detta måste husägare arbeta för att justera dessa nivåer tillbaka till den ideala fuktighetsnivån mellan 30 och 50 procent eller riskera mögel, mögel och bakterieuppbyggnad.

Fuktighet i källaren på vintern

På vintern kan man kalla luft utifrån att göra luftfuktigheten i din källare sjunker. Och om den kalla luften tar sig in, har det troligtvis negativa effekter på dina värmeräkningar också.

Under vintermånaderna vill du hålla din luftfuktighet inomhus runt 25 – 40 procent när utomhustemperaturerna varierar från 20 ° F till 0 ° F, med lägre procentsatserna reserverade för de kallare temperaturerna.

Låga luftfuktighetsnivåer kan ha negativa effekter på hälsan, orsaka saker som näsblod, torr hud och göra dig mer känslig för vanliga vintersjukdomar.

Fukt i huset symptom, vanliga tecken

Fukt i hus är farligt för vuxna och barn och en vanlig anledning till hälsoproblem.Läs mer om vanliga fukt i huset symptom här:

 • Röta i träreglar, trösklar och träpelare.
 • Fukt i källarvägg och golv.
 • Fukt I krypgrund.
 • Stående vatten på golvet.
 • Mörka färgskiftningar i källarväggarna.
 • Kondens på kalla väggar och golv på sommaren.
 • Lukt och mögel.
 • “Bubblande” väggfärg.
 • Fuktiga dörrkarmar
 • Fukt vandrande kapilärt på dörrfoder

Vi hjälper dig med fukt i huset

Fukt i hus kan vara allvarligt skadligt för ditt hus och din hälsa. Om du tror att ditt hem kan ha fuktproblem, sök en professionell fuktutredning omedelbart. LäckageExperten erbjuder en prisvärd, snabb och effektiv fuktskadeutredning och fuktkontroll i Göteborg och Stockholm.

  KONTAKTA OSS

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Varför får jag en fuktskada?

  Det kan bero på många anledningar som fukt vid nederbörd, stigande grundvatten, otäta fönster eller läckande tak/fasad. Vi rekommenderar en utredning på detta för att säkerställa orsaken till fuktproblemet.

  Vad kostar en fuktutredning?

  En fuktutredning kan kosta allt från 800kr och upp till ett par tusen beroende på hur stor fuktskadan är.

  Täcker min försäkring fuktskador?

  Ja, din försäkring kan täcka fuktskador beroende på hur fuktproblemet uppstår. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.