Fukt i källare

Luftfuktighet inomhus

Luftfuktighet inomhus

Luftfuktigheten inomhus är ett viktigt aspekt för vår hälsa och välbefinnande samt för underhåll av vår bostad. En idealisk luftfuktighet inomhus ligger mellan 30-50% relativ luftfuktighet, men det kan variera beroende på faktorer som klimat, årstid, bostadsområde, byggnadsdesign och ventilation.

För hög luftfuktighet inomhus kan orsaka problem som mögelväxt, kondensbildning, luktproblem, och dålig inomhusluftkvalitet. Detta kan i sin tur orsaka hälsoproblem som allergier, astma, och andra andningsbesvär. För hög luftfuktighet kan också skada byggnadsmaterial som trä, gips och tapeter.

För låg luftfuktighet inomhus kan orsaka torr hud och irritation i ögon och slemhinnor. Det kan också leda till uttorkning av trä och andra byggnadsmaterial, vilket kan göra dem mer benägna att spricka och skadas.

För att upprätthålla en bra luftfuktighet inomhus kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder som att installera en luftfuktare för att öka fuktigheten eller använda en avfuktare för att minska fuktigheten. Det kan också hjälpa att se till att bostaden har god ventilation, att torka upp eventuellt vatten eller fukt snabbt och att undvika att hänga upp tvätt inomhus.

Regelbunden mätning av luftfuktigheten med hjälp av en hygrometer kan också vara till hjälp för att hålla koll på luftfuktigheten inomhus och vidta lämpliga åtgärder vid behov.

Mäta luftfuktigheten inomhus

För att mäta luftfuktigheten inomhus kan du använda en hygrometer, som är en enhet som mäter fuktigheten i luften. Hygrometrar kan vanligtvis köpas på byggvaruhus eller online och finns i olika prisklasser och typer.

En vanlig typ av hygrometer är en digital hygrometer som är lätt att använda och ger en noggrann mätning av fuktigheten i luften. En annan typ är en mekanisk hygrometer som använder sig av en fjäder eller ett hårstrå för att mäta fuktigheten. Dessa kan vara mindre exakta än digitala hygrometrar, men kan fortfarande ge en hyfsad uppfattning om luftfuktigheten.

För att använda en hygrometer behöver du bara placera enheten i rummet där du vill mäta fuktigheten och låta den sitta där i några timmar. När mätningen är klar kan du läsa av resultatet på displayen. En normal luftfuktighet för inomhusbruk ligger mellan 30-50% relativ luftfuktighet. Om fuktigheten är högre än detta kan det leda till problem som mögelväxt och dålig inomhusluftkvalitet, medan för låg luftfuktighet kan leda till torr hud och irritation i ögon och slemhinnor.

Att regelbundet mäta luftfuktigheten inomhus kan hjälpa dig att upptäcka problem med fukt och mögelväxt, och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra inomhusluftkvaliteten.

Relativ luftfuktighet inomhus

Relativ luftfuktighet inomhus beskriver förhållandet mellan mängden fukt som finns i luften och mängden fukt som luften maximalt kan innehålla vid en viss temperatur. Relativ luftfuktighet mäts vanligtvis i procent (%) och ger en indikation på hur mycket fukt det finns i luften relativt till hur mycket fukt som luften maximalt kan hålla vid den aktuella temperaturen.

En relativ luftfuktighet på 30-50% anses vara idealisk för inomhusmiljön, då det är tillräckligt högt för att hålla luften fuktig men inte så högt att det leder till problem med kondens eller mögel. Om relativ luftfuktighet är för hög kan det leda till att luften känns kvav och fuktig, samt att det blir svårt att bli av med luktproblem. Om det är för låg kan det leda till torrhet i ögonen och slemhinnorna, samt uttorkning av huden och andra ytor.

Det är viktigt att mäta relativ luftfuktighet inomhus, eftersom för hög eller för låg luftfuktighet kan leda till problem med hälsan och byggnadsmaterialen. En hygrometer är en enhet som används för att mäta relativ luftfuktighet, och kan köpas på byggvaruhus eller online.

Normal luftfuktighet inomhus

Den normala luftfuktigheten inomhus anses vara mellan 30-50% relativ luftfuktighet. Detta anses vara det mest bekväma och hälsosamma för människor och också för att förhindra problem med mögel, kondens och skador på byggnadsmaterial.

Luftfuktigheten inomhus kan variera beroende på faktorer som klimat, årstid, bostadsområde, byggnadsdesign och ventilation. Till exempel kan vinterluft vara mycket torr på grund av kallt väder och användning av uppvärmningssystem, vilket kan leda till att luftfuktigheten sjunker till under 30%.

Om luftfuktigheten är för hög inomhus, kan det leda till problem med mögel, lukt och hälsoproblem som allergier, astma och andra andningsbesvär. Om luftfuktigheten är för låg inomhus, kan det leda till torr hud och irritation i ögon och slemhinnor samt skador på trä och andra byggnadsmaterial.

Det är viktigt att mäta luftfuktigheten inomhus regelbundet med hjälp av en hygrometer för att säkerställa att luftfuktigheten är inom det normala området. Om luftfuktigheten är för hög eller för låg, kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder som att installera en luftfuktare för att öka fuktigheten eller använda en avfuktare för att minska fuktigheten. Det kan också hjälpa att se till att bostaden har god ventilation, torka upp eventuellt vatten eller fukt snabbt och undvika att hänga upp tvätt inomhus.

Sänka luftfuktighet inomhus

Att sänka luftfuktigheten inomhus är vanligare under vintersäsongen, speciellt i regioner som regelbundet upplever minusgrader och snöfall. Brist på fukt i luften har hälsoeffekter och ger torr hud, läppar och ögon, klåda och halsont. Låg luftfuktighet inomhus påverkar också ditt hem, vilket gör att golvbrädor och trämaterial blir skeva eller krympa och tapeter att flagna av.
Här är några åtgärder som kan hjälpa till att sänka luftfuktigheten inomhus:

 • Ventilation: Se till att ha god ventilation i ditt hem genom att öppna fönster och dörrar, speciellt på platser där fukt kan byggas upp som i kök och badrum. Installera också fläktar om det behövs.
 • Avfuktare: Använd en avfuktare för att ta bort överflödig fukt från luften. Avfuktaren suger in luft och filtrerar ut fukten i form av vatten som kan tömmas regelbundet.
 • Torka upp: Om du ser fuktiga fläckar eller kondens på fönstren, torka bort dem med en handduk. Rengör också eventuella läckage eller ställen med fuktskador och se till att det är torrt.
 • Värme: Höj temperaturen i ditt hem, särskilt på platser där fukt kan byggas upp, som i badrum och källare. Detta hjälper till att avdunsta fukten.
 • Undvik att hänga tvätt inomhus: Hänga tvätt inomhus kan öka luftfuktigheten i ditt hem, så det är bäst att hänga tvätten utomhus eller använda en torktumlare.
 • Ta bort källor till fukt: Ta bort eventuella källor till fukt som husväxter eller akvarium om du märker att det ökar fuktigheten i ditt hem.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du sänka luftfuktigheten i ditt hem och förhindra eventuella hälsoproblem och skador på byggnadsmaterial.

Öka luftfuktighet inomhus

Om luftfuktigheten inomhus är för låg, kan det orsaka torr hud, torra ögon, slemhinnor och irriterade luftvägar, vilket kan göra det svårt att andas. Det kan också skada trägolv, möbler och andra byggnadsmaterial.

Här är några sätt att öka luftfuktigheten inomhus:

 • Använd en luftfuktare: En luftfuktare är en enhet som ökar fuktigheten i luften. Det finns olika typer av luftfuktare, inklusive ånga, ultraljud och evaporativa. Se till att rengöra luftfuktaren regelbundet för att undvika tillväxt av bakterier och mögel.
 • Placera vattenkällor runt huset: Att placera vattenkällor som skålar eller vaser med vatten runt huset kan bidra till att öka luftfuktigheten. Vatten kommer gradvis att avdunsta och öka fuktigheten i luften.
 • Låt badet och duschen vara öppen: När du tar en varm dusch eller ett bad, öppna dörren till badrummet efteråt för att låta fuktigheten spridas till andra rum.
 • Torka kläder inomhus: Häng upp tvätt för att torka inomhus, vilket kan bidra till att öka fuktigheten i luften.
 • Vatten dina växter: Att vattna dina växter regelbundet kan också bidra till att öka fuktigheten i luften.

Kom ihåg att det är viktigt att hålla luftfuktigheten inomhus inom det normala området mellan 30-50% relativ luftfuktighet för att undvika problem med mögel, kondens och skador på byggnadsmaterial.
Ökande luftfuktighet inomhus är vanligt under sommarsäsongen, särskilt i områden som söder som upplever hög luftfuktighet utomhus. När luften i ditt hem är för fuktig, utgör det allvarliga hälsorisker för dig och din familj. För dem med redan existerande astma och allergier är fuktkontroll särskilt viktigt. Hög luftfuktighet har också en fruktansvärd effekt på ditt huss strukturella integritet.

Olika sätt att kontrollera om det finns fukt i hus:

 • Kondenserade ytor som fönster och rör. Kontrollera att dessa ytor inte påverkar organiskt material som trä, isolering m.m.
 • Missfärgningar på byggmaterial som trä, tapet eller färg
 • Dold fukt som orsakar mögel bakom träpanel eller tapet. Möglet kan orsaka hudirritation, hosta, nysningar, rinnande ögon, astma, andningsproblem, huvudvärk m.m.

Tips för att kontrollera fukten i huset.

 • Använd en hydrometer på trämaterial för att kontrollera om trämaterialet är fuktigt
 • Använd en GANN för att kontrollera Stenmaterial som betong, tegel, murblock m.m. för att kontrollera om det är fuktigt
 • Använd en luftfuktighetsmätare för att kontrollera så att luftfuktigheten inte är för hög i bostaden.

Tips för att åtgärda fuktproblemen i bostaden

 • Kontrollera ventilationssystemet så att de inte kortsluter varandra.
 • Åtgärda eventuella vattenläckage som kan komma via nederbörd, rörledningar eller andra källor
 • Om du har en källare med sprickor i väggarna se till att åtgärda dem
 • Använd icke organiskt material i källaren som kakel, plast, specialfärg för betong eller rostfria byggmaterial

Fuktskada i hus

Vi är specialister på utredningar i inomhusmiljö. Vi kan kontrollera den generella statusen och fördjupar oss i avvikelser. Om vi påträffar lukter, missfärgningar, mögel eller deformationer, utreder vi dess orsak och omfattning.

Fuktskador i byggnader kan bero på många olika faktorer, t.ex kvarstående byggfukt, läckage genom rör eller tätskikt samt användning av olämpliga material eller konstruktioner.

Fuktskador kan ge besvär i form av avvikande lukter och upplevda hälsoproblem hos dem som vistas i lokalen eller byggnaden.

Efter utförd utredning redovisar vi de fel och avvikelser som framkommit samt gör en bedömning. Därefter lämnas förslag på lämpliga åtgärder.

Luftfuktighet inomhus källare

Luftfuktigheten inomhus i en källare kan vara högre än i andra delar av huset eftersom källare ofta är mörka, kalla och fuktiga platser. Om luftfuktigheten i källaren är för hög kan det leda till problem med mögel, kondensation och skador på byggnadsmaterial.

Oavsett om du använder din källare som förvaringsutrymme, färdig eller oavslutad, vet du att den tenderar att hålla mer fukt än andra delar av ditt hus. Hög luftfuktighet inomhus i källaren kan uppmuntra tillväxten av mögel och andra bakterier.
När din källare är för fuktig, kommer du antagligen att kunna känna det. En bekväm källare bör hålla en luftfuktighetsnivå på 30 till 50 procent – men de kan variera beroende på ditt klimat.

Fuktighet i källaren på sommaren

Under sommarmånaderna är luften ute varmare och fuktigare. Den luften kan ta sig in i din källare, vilket ökar dina luftfuktighetsnivåer till cirka 60 procent. På grund av detta måste husägare arbeta för att justera dessa nivåer tillbaka till den ideala fuktighetsnivån mellan 30 och 50 procent eller riskera mögel, mögel och bakterieuppbyggnad.

Fuktighet i källaren på vintern

På vintern kan man kalla luft utifrån att göra luftfuktigheten i din källare sjunker. Och om den kalla luften tar sig in, har det troligtvis negativa effekter på dina värmeräkningar också.

Under vintermånaderna vill du hålla din luftfuktighet inomhus runt 25 – 40 procent när utomhustemperaturerna varierar från 20 ° F till 0 ° F, med lägre procentsatserna reserverade för de kallare temperaturerna.

Låga luftfuktighetsnivåer kan ha negativa effekter på hälsan, orsaka saker som näsblod, torr hud och göra dig mer känslig för vanliga vintersjukdomar.

Fukt i huset symptom, vanliga tecken

Fukt i hus är farligt för vuxna och barn och en vanlig anledning till hälsoproblem.Läs mer om vanliga fukt i huset symptom här:

 • Röta i träreglar, trösklar och träpelare.
 • Fukt i källarvägg och golv.
 • Fukt I krypgrund.
 • Stående vatten på golvet.
 • Mörka färgskiftningar i källarväggarna.
 • Kondens på kalla väggar och golv på sommaren.
 • Lukt och mögel.
 • “Bubblande” väggfärg.
 • Fuktiga dörrkarmar
 • Fukt vandrande kapilärt på dörrfoder

Vi hjälper dig med fukt i huset

Fukt i hus kan vara allvarligt skadligt för ditt hus och din hälsa. Om du tror att ditt hem kan ha fuktproblem, sök en professionell fuktutredning omedelbart. LäckageExperten erbjuder en prisvärd, snabb och effektiv fuktskadeutredning och fuktkontroll i Göteborg och Stockholm.

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Stad
  Meddelande

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Varför får jag en fuktskada?

  Det kan bero på många anledningar som fukt vid nederbörd, stigande grundvatten, otäta fönster eller läckande tak/fasad. Vi rekommenderar en utredning på detta för att säkerställa orsaken till fuktproblemet.

  Vad kostar en fuktutredning?

  En fuktutredning kan kosta allt från 800kr och upp till ett par tusen beroende på hur stor fuktskadan är.

  Täcker min försäkring fuktskador?

  Ja, din försäkring kan täcka fuktskador beroende på hur fuktproblemet uppstår. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

  6 kommentarer

  1. Pingback: Fukt i hus | samii

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *