mögel i hus

Mögel i hus

Mögel i hus

Mögel i hus kan vara en allvarlig hälsorisk och det är viktigt att åtgärda problemet så snart som möjligt. Mögel trivs i fuktiga miljöer och kan växa på olika ytor som väggar, tak, golv och möbler.

Mögel kan också orsaka en obehaglig lukt och förstöra material som trä och tapeter. Dessutom kan mögel orsaka hälsoproblem som allergiska reaktioner, andningsbesvär, hudirritation, huvudvärk, trötthet och illamående.

Om du misstänker mögel i ditt hus är det viktigt att få en professionell inspektion för att fastställa omfattningen av problemet. Om mögel hittas måste det tas bort och fuktkällan måste åtgärdas för att förhindra framtida tillväxt.
Det är också viktigt att öka ventilationen och hålla rumstemperaturen och luftfuktigheten på en lämplig nivå för att förhindra mögeltillväxt i framtiden.

Mögel i hus är en del av naturlig miljö. Utomhus spelar mögelsvampar en del i naturen genom att bryta ner döda ekologiska materia såsom nedfallna löv och döda träd, men inomhus bör mögelväxt undvikas. Mögel reproducera med hjälp av små sporer är osynliga för blotta ögat och svävar igenom utomhus- och inomhusluft. Mögel kanske börjar växa inomhus då mögelsporer landar på ytor somär blöta. Det finns många typer av mögel och inga av dem växer utan vatten eller fukt.

Mögel i lägenhet symptom

Mögel i lägenheten kan orsaka olika symtom hos människor beroende på personens hälsa och exponeringsnivå. Här är några vanliga symtom som kan uppstå på grund av mögel i lägenheten:

 • Allergiska reaktioner: Mögel kan orsaka allergiska reaktioner som nysningar, hosta, nästäppa, klåda och rinnande ögon.
 • Andningsbesvär: Mögel kan påverka andningsvägarna och orsaka andningssvårigheter, astma och bronkit.
 • Hudirritation: Exponering för mögel kan orsaka hudirritation såsom klåda, utslag, rodnad och svullnad.
 • Huvudvärk: Mögel kan påverka luftkvaliteten i lägenheten och orsaka huvudvärk och migrän.
 • Trötthet: Mögel kan påverka luftkvaliteten och orsaka trötthet och sömnighet.
 • Illamående: Mögel kan orsaka illamående och kräkningar.

Om du misstänker att du har mögel i din lägenhet och upplever några av dessa symtom, bör du ta kontakt med en professionell för att undersöka och åtgärda problemet.

Hälsoeffekter av mögel i hus

Att vistas i hus med mögelproblem kan vara en olägenhet för människors hälsa. Hälsoeffekter orsakade av mögel i hus är:

 • Antalet luftvägsinfektioner ökar och hosta
 • Mer besvär av astma
 • Allergiker är extra känsliga
 • Ökad risk att insjukna i astma, speciellt barn
 • Inflammatoriska och toxiska effekter
 • Försämrar immunförsvaret

Tecken och symtom på mögel i hus

Här är några tecken som kan tyda på att du har mögel i hus eller kontor:

 • Du ser synliga mögelsporer.
 • Du känner att du har en långvarig förkylning eller kämpar mot influensaliknande symtom.
 • Du märker lite unken eller fuktig lukt.
 • Du får näsblod allt oftare.
 • Du får ofta huvudvärk som bara verkar bli värre.
 • Du har svårt att andas eller har andningsproblem.
 • Du ser tydliga färgändringar på byggmaterial i ditt hem.
 • Du hostar och får nysningar oftare
 • Du kan få eksem eller annan slags hudirritation

Hur vet man om det finns mögel i huset?

Varningstecken för mögel i ditt hus:

Mögel är ett samlingsbegrepp för flera olika svamparter som växer i samma område. Mögel kan vara hälsofarligt och ett par varningstecken på mögel i ditt hem kan vara: Hosta, nysningar, kliande hals
rinnande näsa, huvudvärk, väsande andning och andningssvårigheter, kliande och rinnande ögon,hudirritation.

Synliga tecken för mögel i huset

Mögel kan ha olika utseende beroende på vilken typ av byggmaterial det växer på. Mögel kan ha olika färger som grönt, blått, vitt och svart. Men oftast är det svartmögel som förknippas som hälsofarligt.

Vi hjälper dig

Mögel i huset kan vara allvarligt samt skadligt för ditt hus och din hälsa. Om du tror att ditt hem kan ha ett mögelproblem, sök en professionell mögelutredning omgående. LäckageExperten erbjuder en prisvärd, snabb och effektiv mögelutredning och hjälper dig för att mäta mögelnivåer i huset . Vi utför mögelutredning i Göteborg, Stockholm och i Västsverige.

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Stad
  Meddelande

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Hur kan vår hälsa påverkas av mögel?

  Mögel finns i omgivningsluften och påverkar alla i omgivningen. Vissa personer har högre mögelkänslighet än andra och man reagerar olika när man vistas i ett område med mögel.

  Hur kan man spåra och upptäcka mögel?

  Man kan utföra spormätningar i de områden man misstänker mikrobiell påväxt. Man kan även utföra mikroskopiska analyser direkt på byggmaterialet om man misstänker att området har blivit utsatt för fukt.

  Vad är mögel?

  Mögel är typer av svampar som kan växa inomhus eller utomhus, vanligtvis i fuktiga, varma och fuktiga miljöer. De vanligaste typerna av hushållsformar kan hittas runt badrum, källare, gipsskivor, takplattor, mattor, tapeter, under handfat och runt VVS-rör.

  7 kommentarer

  1. Pingback: Fukt i hus | samii

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *