Mögel i hus

Mögel kan vara ett vanligt problem i huset eller i lägenhet. Om det inte behandlas omgående kan detta påverka personer som vistas i huset negativt, framförallt är barn extra känsliga för mögel i hus då det kan framkalla astma. Gör man inget omgående kan det bli mycket allvarligt.

Mögel i hus är en del av naturlig miljö. Utomhus spelar mögelsvampar en del i naturen genom att bryta ner döda ekologiska materia såsom nedfallna löv och döda träd, men inomhus bör mögelväxt undvikas. Mögel reproducera med hjälp av små sporer är osynliga för blotta ögat och svävar igenom utomhus- och inomhusluft. Mögel kanske börjar växa inomhus då mögelsporer landar på ytor somär blöta. Det finns många typer av mögel och inga av dem växer utan vatten eller fukt.

Hälsoeffekter av mögel i hus

Att vistas i hus med mögelproblem kan vara en olägenhet för människors hälsa. Hälsoeffekter orsakade av mögel i hus är:

 • Antalet luftvägsinfektioner ökar och hosta
 • Mer besvär av astma
 • Allergiker är extra känsliga
 • Ökad risk att insjukna i astma, speciellt barn
 • Inflammatoriska och toxiska effekter
 • Försämrar immunförsvaret

Tecken och symtom på mögel i hus

Här är några tecken som kan tyda på att du har mögel i hus eller kontor:

 • Du ser synliga mögelsporer.
 • Du känner att du har en långvarig förkylning eller kämpar mot influensaliknande symtom.
 • Du märker lite unken eller fuktig lukt.
 • Du får näsblod allt oftare.
 • Du får ofta huvudvärk som bara verkar bli värre.
 • Du har svårt att andas eller har andningsproblem.
 • Du ser tydliga färgändringar på byggmaterial i ditt hem.
 • Du hostar och får nysningar oftare
 • Du kan få eksem eller annan slags hudirritation

Hur vet man om det finns mögel i huset?

Varningstecken för mögel i ditt hus:

Mögel är ett samlingsbegrepp för flera olika svamparter som växer i samma område. Mögel kan vara hälsofarligt och ett par varningstecken på mögel i ditt hem kan vara: Hosta, nysningar, kliande hals
rinnande näsa, huvudvärk, väsande andning och andningssvårigheter, kliande och rinnande ögon,hudirritation.

Synliga tecken för mögel i huset

Mögel kan ha olika utseende beroende på vilken typ av byggmaterial det växer på. Mögel kan ha olika färger som grönt, blått, vitt och svart. Men oftast är det svartmögel som förknippas som hälsofarligt.

Vi hjälper dig

Mögel i huset kan vara allvarligt samt skadligt för ditt hus och din hälsa. Om du tror att ditt hem kan ha ett mögelproblem, sök en professionell mögelutredning omgående. LäckageExperten erbjuder en prisvärd, snabb och effektiv mögelutredning och hjälper dig för att mäta mögelnivåer i huset . Vi utför mögelutredning i Göteborg, Stockholm och i Västsverige.

  KONTAKTA OSS
  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Hur kan vår hälsa påverkas av mögel?

  Mögel finns i omgivningsluften och påverkar alla i omgivningen. Vissa personer har högre mögelkänslighet än andra och man reagerar olika när man vistas i ett område med mögel.

  Hur kan man spåra och upptäcka mögel?

  Man kan utföra spormätningar i de områden man misstänker mikrobiell påväxt. Man kan även utföra mikroskopiska analyser direkt på byggmaterialet om man misstänker att området har blivit utsatt för fukt.

  Vad är mögel?

  Mögel är typer av svampar som kan växa inomhus eller utomhus, vanligtvis i fuktiga, varma och fuktiga miljöer. De vanligaste typerna av hushållsformar kan hittas runt badrum, källare, gipsskivor, takplattor, mattor, tapeter, under handfat och runt VVS-rör.