Fuktskador

Åtgärda fuktskador i hus. Faktum är att fuktskador kan förstöra ditt hus snabbare än du kanske tror. Inom de första 24 timmarna efter en läcka eller översvämning kan mögelutveckling, skador på golv, väggar, parkett, badrum, källarvägg eller krypgrund till och med strukturella problem uppstå.

Oavsett om du har att göra med ett läckande rör eller en fuktig källare, är det högsta prioritet att identifiera källan och stoppa ytterligare vatten som läcker ut. Faktum är att fuktskador kan förstöra ditt hus snabbare än du kanske tror. Inom de första 24 timmarna efter en läcka eller översvämning kan mögelutveckling, skador på golv, väggar och el och till och med strukturella problem uppstå.
Det är därför alltid en rekommendation att anlita en professionell nära dig för en fuktutredning.

Hur snabbt fortskrider fuktskador?

Även en till synes ofarlig liten läcka kan vara problematisk. Vatten sprider sig snabbt och sugs in i golv, väggar, möbler, all organiskt material m.m. Om du lämnar fuktskador för länge kan det hända att din försäkring inte täcker det, och kostnaden för vattenskador i bostaden kan bli rejäla.

Fuktskador i huset orsakar alla möjliga problem. Det skadar ditt hem på flera sätt och kan orsaka hälsoproblem genom mögeltillväxt, bakterier, luktproblem och till och med insektsangrepp. Det är viktigt att du håller fuktnivåerna i ditt hus på normala nivåer. För mycket eller för lite luftfuktighet kommer att vara ohälsosamt för alla i bostaden.

Hur snabbt ska du åtgärda fuktskador?

När du väl har konstaterat att det är säkert att gå in i bostaden igen, desto snabbare kan sanering och återställande av fuktskador ske. För att minimera spridningen av mögel och risken för allvarliga strukturella skador bör reparation av fuktskador påbörjas omgående.

Mögeltillväxt med fukt

Hög luftfuktighet i bostaden kommer slutligen påverka bostadens organiska material och bilda svamparter (mögel). De kort- och långsiktiga hälsoeffekterna av mögel kan påverka alla i hemmet, särskilt för dem som är känsligast i bostaden.
Mögel frodas i fukt och hög luftfuktighet. Det är viktigt att anlita en professionell för att genomföra en mögelutredning om du tror att bostaden har någon form av mögeltillväxt.

Fukt kan skada elektroniken

Fukt kommer inte bara att skada bostadens organiska material, det kommer även påverka elektroniken i bostaden. Temperaturförändringar och fuktökningar kan göra att elektroniken kortsluts och går sönder, vilket gör den oanvändbar.

Höga fuktnivåer i huset

Håll koll på fukt- och fuktnivåerna för att förhindra skadlig mögeltillväxt. Enkla fuktövervakningsanordningar kan vara till hjälp för att kontrollera bostadens fuktsnivåer. Om du upplever en vattenläcka, vänligen torka upp fukten så snart som möjligt eftersom mögel kan utvecklas med rätt förhållanden inom 48 timmar. Användningen av fläktar och avfuktare och kan vara till stor hjälp för att för att förhindra mögeltillväxt.

Varför du inte ska ignorera fuktskador

Oavsett orsaken till fuktskadan är det viktigt att vara medveten om tecknen och se till att du inte ignorerar det när du ser det. Genom att låtsas att det inte finns där kan det leda till ytterligare skador och orsaka ännu fler problem för ditt hem och din familj. Nedan anges några exempel på varför man inte ska vänta med att åtgärda fuktproblem:

 • Strukturella skador
 • Mögel och svamp
 • Hälsoproblem
 • Dåliga lukter
 • Ökade reparationskostnader
 • Skador i el och elektronik
 • Din försäkring kan påverkas

  KONTAKTA OSS

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Hur farliga är fuktskador på ett hus?

  Fuktskador i huset orsakar alla möjliga problem. Det skadar ditt hem på flera sätt och kan orsaka hälsoproblem genom mögeltillväxt, bakterier, luktproblem och till och med insektsangrepp.

  Vad blir konsekvenserna av fuktskador?

  Den vanligaste risken för vattenskador är mögeltillväxt. Mögelsporer börjar bildas på så lite som 24 timmar efter att vattenskadan inträffat.