Vad är läcksökning med spårgas eller spårgasmätning ?

Som namnet antyder används spårgas för att utföra läckagesökning. Spårgas tillsammans med en högkvalitativ läckagedetekterings utrustning är en perfekt kombination för att kunna hitta de allra minsta läckagen i våra olika rörsystem.

Användningsområden för spårgasmätning kan vara olika typer av rörledningar t.ex. kyl- och värmesystem, dagvattenledningar, avloppsledningar, spillvatten, golvvärme m.fl. Spårgasmätning fungerar i princip på alla typer av ledningar.

Hur upptäcker man läckage med hjälp av spårgasmätning ?

Spårgas förs in i rörsystemen och trycksätts. Med hjälp av instrument kan man lokalisera läckagepunkterna där spårgasen tar sig ut ur rörledningarna. Instrumentet är väldigt känslig och kan upptäcka spårgasen allt ifrån ledningar som är ingjutna i betong till ledningar som är flera meter under marknivå.

Fallstudie spårgas läcksökning:

Husägarna har nyligen installerat bergvärme i fastigheten. Installatörerna försöker trycksätta systemet med vatten men får inte upp trycket och det sjunker ner till noll bar. Det finns inga synliga tecken på läckande vatten i de synliga rörledningarna och man misstänker att läckaget ligger någonstans i huskonstruktionen, vi ombads att undersöka det.

Utredningen påbörjas

Det konstaterades snabbt att det inte fanns något läckage från de synliga rörledningarna och att läckaget finns någonstans i huskonstruktionen. Spårgasmätningen startas genom att tömma värmesystemet på vatten och ersätta det med spårgas.

Efter en stund påbörjas mätningen med hjälp av spårgasinstrumentet. Huset genomsöks och instrumentet känner av spårgasen i sovrummet och i tvättstugan. Efter närmare kontroll kunde man konstatera att det läcker från en koppling i sovrummets radiator och från golvvärmen i tvättstugan. Husägarna ombeds att åtgärda problemen och en ny läcksökning utförs för att säkerställa att det inte finns fler läckage.

Läckagen åtgärdas och en ny spårgasmätning utförs. Trycket går upp till 1 bar och stabiliseras. Inget tryckfall noteras och man konstaterar att värmesystemet håller tätt.

Vilka är fördelarna med att använda spårgas läcksökning ?

Spårgasläcksökning är ett mycket pålitligt vetenskapligt system som erbjuder betydande fördelar i jämförelse med mer traditionella och mindre sofistikerade testmetoder för läcksökning:

 • Effektiv lösning för vattenläckor av alla storlekar, inklusive mycket små läckor på svåråtkomliga platser.
 • Perfekt för trånga områden med begränsad tillgång för inspektion.
 • Hög detekterings grad, undviker kostsamt gissnings arbete.
 • Ett av de snabbaste testsystemen tack vare sin accelererade spridningshastighet vilket motsvarar färre
  fakturerings timmar.

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Stad
  Meddelande

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Vad är spårgas läcksökning ?

  Som namnet antyder används spårgas för att utföra läckagesökning.

  Hur upptäcker man läcksökning med hjälp av spårgasmätning ?

  Spårgas förs in i rörsystemen och trycksätts. Med hjälp av instrument kan man lokalisera läckagepunkterna där
  spårgasen tar sig ut ur rörledningarna.