Läckande tak efter solcellsinstallationer

Läckande tak efter montering av solceller börjar bli allt vanligare i Sverige. Energipriserna har ökat kraftigt och det har gjort oss mer energimedvetna. För att motverka höga elräkningar samt bli mer miljövänlig har installation av solceller ökat markant runt om i landet. Dock har detta medfört läckande tak och fukt i vind för många fastighets- och husägare. Undermåliga installationer med ineffektiva byggnadstekniska lösningar har ökat riskerna med läckage, fukt och mögel på vind..

Solcellspanelerna tar upp värmeutveckling på hela eller delar av taket vilket medför att taket inte får sin naturliga uppvärmning av solenergin. Mellan solcellerna och taket bildas svalare yttemperatur som i sin tur sänker temperaturen i vinden och ökar riskerna för mögeltillväxt.

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Stad
  Meddelande

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Varför är det bra att utföra en läcksökning?

  Läcksökning kan spara in stora renoveringskostnader när läckagepunkten hittas. I många fall vill man byta ut hela konstruktionsdelar som exempelvis ett tak när man har en takläcka. Att byta ut ett tak kan kosta hundratusentals kronor, men hittar man läckagepunkten kan det kosta så lite som ett par hundralappar att reparera läckaget.

  Hur upptäcker man läcksökning med hjälp av spårgasmätning ?

  Spårgas förs in i rörsystemen och trycksätts. Med hjälp av instrument kan man lokalisera läckagepunkterna där
  spårgasen tar sig ut ur rörledningarna.