Saker som bör åtgärdas innan du säljer ett hus

Att hålla ett hem i gott skick kan ge betydande utdelning när det är dags att sälja huset.
Köpare letar ofta efter bostäder som kräver få reparationer och ingen vill att en försäljning av huset ska gå i stöpet när en besiktningsman hittar eventuella fel som kunde ha åtgärdats innan försäljning

Här är några av de viktigaste sakerna du bör överväga att reparera innan du säljer ditt hus:

Ditt hus har ett läckande rör

Alla typer av läckande rör som avloppsledningar, vattenledningar och olika värmeledningar är extremt negativt vid en husförsäljning och kan skrämma iväg köparna. En rekommendation är att åtgärda alla typer av rörläckage omgående oavsett om du ska sälja ditt hus eller inte. Läckande rör kan få huspriset att rasa vid en eventuell försäljning.

Taket läcker

Läckande tak skapar stor oro för köparen. Köparen ser direkt kostnader för flera hundratusen och det kan avskräcka för ett köp. I de flesta fall behöver man inte byta taket pga. av en läcka. Man kan åtgärda dessa takläckage med enkla och billiga medel genom att ta reda på vart läckaget kommer ifrån. Du kan spara flera hundratusen genom att hitta läckan och åtgärda det, förhoppningsvis med fog, ny plåtdel, en bit takpapp eller dylikt. Rekommendation är att inte lägga ut huset på försäljning om du har en läcka i taket. Kontakta först en läcksökare som kan hitta läckan, åtgärda läckaget och därefter kan du sälja huset för att få bäst utdelning.

Läckande källare

Får du vattenläckage i källaren av exempelvis kraftig nederbörd eller konstant återkommande läcka i ett område i källaren, då bör du ta reda på orsaken till läckaget inför en husförsäljning. Läckan kan bero på flera orsaker, några exempel på detta kan vara undermålig dränering, sprickor i murgrund eller pga av ett läckande tak där vattnet letar sig igenom hela konstruktionen och vidare ner till källaren. Alla typer av fuktproblem är dåligt inför en försäljning av ditt hus.

Fuktigt eller blött krypgrund

Om krypgrunden är fuktig kan det skapa både röta och mögel. Se till att krypgrunden är torr och ventilerad inför besiktning. Vet du inte hur du ska gå tillväga? Kontakta en firma som kan lösa detta åt dig.

Smutsiga och felaktigt tätade ventilationer

Ventilationerna i huset kan vara smutsiga samt felaktigt monterade i huset. Se till att vardagsrum, sovrum och allrum har tilluft och andra utrymmen där det är ”dålig” luft som toalett och kök har frånluft. Du kan inte ha tilluft och frånluft i samma rum för då får du en kortslutning i systemet och ventilationen kommer inte att fungera som det är tänkt. Har du vind med självdrag? Se till att det inte går ut isolering hela vägen ut i kanterna för det motverkar självdraget om vinden är tät.

Avloppslukt

Avloppslukt skrämmer de flesta köpare direkt. Har du avloppslukt i huset ta reda på orsaken till lukten och åtgärda det innan du lägger ut huset för försäljning. Det kan vara så enkelt som att hälla lite vatten i en uttorkad golvbrunn för att bli av med avloppslukten men har du otur kan det vara spricka i avloppsledningen där det läcker ut avloppsvatten.

Fuktproblem i huset

Många hus har fuktproblem, speciellt de hus som har källare. Man kan åtgärda alla typer av fuktproblem men det kostar olika mycket att åtgärda. Identifiera fuktproblemet och försök att åtgärda detta inför en försäljning. Fukt i hus kan orsaka mögelpåväxt som kan vara direkt farlig för hälsan och en bra luftfuktighet inomhus.

Har du mögel i huset?

Vet du om att du har i mögel i huset bör detta åtgärdas omgående då det kan vara farligt för hälsan. Kontakta en specialist som kan identifiera orsaken till mögelpåväxten, åtgärda problemet så att det inte växer mögel igen samt mögelsanera området där det växer mögel. Mögel avskräcker de flesta köpare och du kan få en minimal utdelning vid en eventuell husförsäljning där köparen vet att det finns mögel i huset eller mögel i badrummet.

När behöver du professionell hjälp?

Om det skulle visa sig att man inte hittar orsaken till avloppslukten själv så rekommenderar vi er att ringa oss, vi hjälper er! Vi har all nödvändig kunskap och utrustning som behövs för att lokalisera läckage.

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Stad
  Meddelande

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Hur lång tid tar det att utföra en läcksökning?

  En läcksökning kan ta allt ifrån 10 min upp till flera dagar att utföra och lokalisera. Det beror på vilken typ av läckage man har. Vattenläckage har olika fördröjningstider och olika svårighetsgrad att kunna utföra en läcksökning på.

  Hur kan vår hälsa påverkas av mögel?

  Mögel finns i omgivningsluften och påverkar alla i omgivningen. Vissa personer har högre mögelkänslighet än andra och man reagerar olika när man vistas i ett område med mögel. Det är viktigt att påpeka att även friska personer kan få symptomer om man vistas för länge i områden med kraftig påverkan av mögel.

  Vad kan hända om jag inte åtgärdar fuktskadan?

  Man kan få mikrobiell påväxt (Mögel) som kan åsamka astma, hudirritation, klåda, hosta och t.o.m. andningsbesvär