FUKTUTREDNING

Fuktutredning

Misstänker man fukt i huskonstruktionen så rekommenderas det en fuktutredning. Fuktutredningen kan vara till stor hjälp av olika anledningar. Man kan få reda på orsaken till fuktproblemet och även reda på storleken på det skadade området, på så vis behövs det inte riva ut hela konstruktionsdelar, man behöver endast renovera det skadade området och i bästa fall utföra punktinsatser.

Fuktutredning stockholm och göteborg
Fuktutredning Stockholm - Göteborg

Om fuktutredning i Stockholm och Göteborg

Vi utför fuktskadeutredning, fuktutredning och fuktmätning i Göteborg, Stockholm och Västsverige. Vi utför fuktutredning i en bostads eller fastighets alla konstruktionsdelar:

 • Tak
 • Fönster och takfönster
 • Fasader
 • Golv
 • Krypgrund
 • Väggar
 • Källare, Källarvägg och Källargolv

Fuktmätning i hus

Vi utför fuktmätning och fuktutredning i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Västsverige. Utredning utförs i olika byggmaterial, som betong, isolering, trä och alla typer av organiskt material. Vi utreder fuktproblematiken med hjälp av högkvalitativa instrument för att identifiera och lokalisera fukt i byggnadsmaterial eller i luften.

Hälsoeffekter av fuktproblem i byggnader

Att vistas eller bo i fastigheter/hus med fuktproblem som påverkat organiskt material kan leda till hälsofarliga effekter på människors hälsa.

Risken för luftvägsinfektioner, hosta och väsande andning kan öka. Personer som har astma kan få ökad besvär och personer med allergi kan påverkas negativt.

Man kan även påverkas negativt om man sedan tidigare inte haft problem med allergier. Forskning visar att framförallt barn som vistas i byggnader med fuktskador kan få en ökad risk för astma.

Olika ämnen förekommer i fuktiga byggnader som allergener från kvalster, mögel och bakterier samt flyktiga ämnen från kemiska eller mikrobiologiska processer.

Även äldre uttorkade fuktskador kan ha påverkan på hälsan. Mikroorganismer från fuktiga fastigheter/hus kan ha inflammatoriska och giftiga effekter samt försämra immunförsvaret.

Orsaker till fuktproblem

Damm och smuts förekommer i alla inomhusmiljöer och det kan vara tillräckligt för mikroorganismer att frodas om fukthalten i byggnaden ökar.

Förhöjd fukthalt i inomhusmiljöer kan förekomma av många olika anledningar som exempelvis läckage i huskonstruktionen via snösmältning, regn eller förhöjd grundvattennivå m.m.

Även människor producerar och bidrar till förhöjd fukthalt inomhus via dusch, disk och långkok. Oftast har det samband med dålig ventilation och bör omgående åtgärdas. Om inomhusklimatet har hög luftfuktighet kan det ge konsekvenser genom kondensation på kalla ytor som sedan tränger sig in i huskonstruktionen.

En särskild riskkonstruktion är oftast krypgrunder där varm fuktig luft som kondenserar på kalla ytor, det i sin tur leder till mögeltillväxt, svamptillväxt och röta.

Fuktutredning i källare

fuktutredning i källare

Fukt i källare kan man notera på flera olika sätt. Det som oftast är synligt för ögat är färgskillnader på ytterväggar i jämförelse med innerväggar. Man kan även notera det i form av färgsläpp eller ”bubblande färg” om du har målade betongväggar i källaren.

Ett annat sätt att notera fukt i källaren är om man har ”levande material” som exempelvis trädörrar, trälister eller isolering direkt motbetong. Organiskt
material skiftar färg med tiden och börjar lukta eller mögla.

Fuktutredning i innerväggar

fuktutredning innerväggar

Fukt i innerväggar är bland det svåraste att upptäcka. Det finns fall då man känt hudirritation, klåda, eller tillfällig hosta när man befinner sig i ett specifikt område i en fastighet.

Finns det inget synligt för ögat så kan det vara tecken på mikrobiellpåväxt (mögelangrepp) i innerväggarna.

Fuktutredning i krypgrund

Fuktutredning i krypgrund

Fukt i krypgrunden är generellt ett vanligt problem i äldre hus. Markfukten i kombination med temperaturskillnader och dålig ventilation påverkar framförallt blindbotten.

Blindbotten rötar och blir mögelangripen vilket påverkar hälsan på människor som vistas i fastigheten samt negativ påverkan på konstruktionens bärighet.

Fuktutredning i vind

Fuktutredning i vind

vinden i en fastighet är det mest utsatta området för fukt då det är i anslutning till taket. Man är sällan uppe i vinden och har då svårt att notera en pågående läcka.

Ser man färgändringar i isolering, takpanel eller ytlig mögel på organiskt
material så bör man vara uppmärksam för eventuellt läckage eller fuktproblem i
vinden.

Fuktutredning i våtutrymmen

Fuktutredning i våtutrymmen

Fukt i våtutrymmen är ett vanligt problem och förekommer på såväl äldre som nya våtutrymmen. Många gånger kan det vara en läckande ledning i  äldre badrum/tvättstuga eller bristfällig alternativt skadad tätskikt som är orsaken till problemet.

Fuktutredning i tak

Fuktutredning i tak

Fuktskador i tak orsakar röta och gör taket mer känsligt för läckor i framtiden.

Men även utan en takläcka är den inre takkonstruktion fortfarande känslig för mögel och röta om den inte underhålls ordentligt.

SÅ HÄR JOBBAR VI

Börja med att boka tid hos oss

 • Erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna för att lokalisera läckor
 • Behandlar dig och din fastighet med högsta respekt
 • LäckgeExperten sparar tid och pengar
 • Pålitliga lösningar på eventuella läckor i eller runt din fastighet
 • Erfaren identifieringsförmåga som gör att vi snabbt kan lösa läckor
 • Högkvalitativa läckagedetekteringstjänster
 • Vi genomför projekt inom den givna tidsramen.
 • Snabb service för att undvika onödiga vattenskador

EXPERTER PÅ FUKTUTREDNING

Vi arbetar på ett sätt som minimerar era kostnader genom att lokalisera och fastställa läckaget, utan att göra ingrepp på er fastighet.

Frågor och svar vid fuktutredning

Vad ska jag göra om jag får en fuktskada?

Läcksökning stockholm - göteborg

Först och främst måste man ta reda på varför fuktproblemet uppstår och åtgärda detta. Därefter krävs en avfuktning/uttorkning av materialet som är fuktskadad alternativt renovera det fuktskadade området.

Vad kostar en fuktutredning?

Läcksökning stockholm - göteborg

En fuktutredning med fuktmätning kostnad allt från 800kr och upp till ett par tusen beroende på hur stor fuktskadan är.

Hur går en fuktutredning till?

Läcksökning stockholm - göteborg

En fuktutredning utförs på olika sätt beroende på i vilken del av konstruktionen man misstänker fukten. Fuktutredning utförs med olika specialinstrument beroende på vilket byggmaterial som är fuktpåverkad. Vi har olika instrument för levande material som trä, tapet, isolering m.m. och likaväl för stenmaterial som betong, murblock m.m.
Fuktutredning startar med att först få en bild av hur stort område som är fuktskadad. Därefter försöker man lokalisera från vilket område fukten kommer ifrån och slutligen åtgärda problemet med den mest kostnadseffektiva lösningen.

Täcker min försäkring fuktskador?

Läcksökning stockholm - göteborg

Ja, din försäkring kan täcka fuktskador beroende på hur fuktproblemet uppstår. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Varför får jag en fuktskada?

Läcksökning stockholm - göteborg

Det kan bero på många anledningar som fukt vid nederbörd, stigande grundvatten, otäta fönster eller läckande tak/fasad. Vi rekommenderar en utredning på detta för att säkerställa orsaken till fuktproblemet.

Vad kan hända om jag inte åtgärdar fuktskadan?

Läcksökning stockholm - göteborg

Man kan få mikrobiell påväxt (Mögel) som kan åsamka astma, hudirritation, klåda, hosta och t.o.m. andningsbesvär

Vi utför Fuktutredning i Stockholm, Ale, Alingsås , Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla, Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål och Öckeröoch. Vi hjälper dig snabbt och effektivt utan att påverka eller göra ingrepp i huskonstruktionen. Vi lokaliserar läckor i  alla typer av fastigheter, industrilokaler, hus, lägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt.