LäckageExperten

Läcksökning

Läcksökning är en metod som används för att lokalisera befintliga läckage.
Läcksökning kan utföras i rörledningar såväl som i huskonstruktioner (tak, fasad, fönster, dränering m.m.) skillnaden är att man har olika metoder och utrustningar för att utföra själva läcksökningen.

Att lokalisera ett läckage är inte alltid enkelt. Läckagen kan vara dolda i marken,husväggarna eller i värsta fall inte ens vara i närheten av där det läcker ut. För att lokalisera ett läckage krävs erfarenhet samt rätt utrustning.

Vi på LäckageExperten har lång erfarenhet och kunskap för att lokalisera alla typer av läckage och har hjälpt många bostadsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare att bli av med problemen i sina fastigheter.

Varför behöver man hjälp med läcksökning

Läcksökning utförs när man har problem att hitta läckan. Läckagen kan vara dolda i huskonstruktionen alternativt väldigt små och svåra att hitta. Läckagen kan även vara belägna långt ifrån där det läcker ut vilket gör det svårare att lokalisera.

Misstänker man en läcka så bör man utföra en eller Läcksökning så fort som möjligt då det kan medföra stora renoveringskostnader om man inte åtgärdar läckaget i tid.

Exempel 1: En liten rörläcka på 0,25mm läcker 10 liter/h eller
Exempel 2: En regndroppe i sekunden (1 droppe/s) läcker ca 10 liter/dygn.

Läckagesökning sparar bostadsägare pengar !

En läckagesökning kan bespara er enorma renoveringskostnader då det som oftast är en liten punkt på huskonstruktionen eller i rörsystemet som behöver lagas eller bytas ut.

Exempel på detta kan vara en föråldrad fog som släppt i anslutning mot en plåtdel som kan utgöra hela läckaget i taket eller en koppling i ett rörsystem som inte är tillräckligt tät.

Att åtgärda sådana typer av läckage är förhållandevis billiga men mycket svårupptäckta.

LäckageExperten har gedigen erfarenhet av olika typer varianter av läckage  och målsättningen är att lokalisera läckagen samt ge förslag på kostnadseffektiva lösningar för att åtgärda läckaget.

Om läcksökning i Göteborg

Vi utför läcksökning i Stockholm, Göteborg och hela Västsverige. Läcksökning kan utföras på alla delar i en huskonstruktion samt på alla typer av olika rörsystem:

 • Golvvärme
 • Värmesystem
 • Fjärrvärme
 • Bergvärme
 • Kylsystem
 • Dagvatten och avlopp
 • Olika typer av värmepumpar
Läcksökning Stockholm - Göteborg

Läcksökning Stockholm

Vi utför läcksökning i Stockholm och Västsverige. Läcksökning kan utföras på alla delar i en huskonstruktion och på alla typer av rörsystem::

 • Golvvärme
 • Alla typer av värmesystem
 • Fjärrvärme
 • Bergvärme
 • Kylsystem
 • Dagvatten och avlopp
 • Olika typer av värmepumpar

Läcksökning i värmesystem

Läcksökning i värmesystem kan utföras med flera olika läcksökningsmetoder
beroende på hur stor läckan/läckorna är. Läcksökning kan utföras med spårämne,
spårgas, värmekamera (termografering) eller lyssningsteknik.

I de flesta fall tappar värmesystemet tryck och vatten behövs fyllas på med jämna mellanrum. Det är skadligt för ledningarna om vatten fylls på allt för ofta då vatten är syrerikt vilket kan medföra erodering (rostangrepp) i rören som sedan spricker och läcker i radiatorer och ledningar.

Det är inte bra om värmesystemet står utan tryck alldeles för länge, det kan ha en negativ påverkan på din värmepump och livslängden kan förkortas. Läcksökning kan utföras i alla typer av värmesystem så som bergvärme, fjärrvärme eller andra typer av vattenburna värmesystem.

Misstänker man en läcka i värmesystemet bör man snabbt utföra en läcksökning för att minimera eventuella skador i värmesystemet pga. läckande vatten.

Olika tecken på en pågående läcka kan vara tryckfall i expansionskärlet, radiatorer som inte värms upp, surrande eller väsande ljud från värmesystemet och mögel.

LäckageExperten erbjuder en rapport efter varje läcksökningsuppdrag med
kostnadseffektiva lösningar som kan vara en bra grund att ha med sig till sitt
försäkringsbolag eller byggbolag. Vi utför läcksökning i alla typer av värmesystem och finns för alla som har ett läckageproblem ex. fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar (brf), villaägare och kommuner.

läcksökning värmesystem, Stockholm och göteborg

Läcksökning i fjärrvärme

Ett vanligt tecken på läckage i fjärrvärmesystemet är att man ofta behöver fylla på med vatten för att höja trycket i expansionskärlet till rätt nivå.

Fyller man på allt för ofta kan detta påverka radiatorerna och ledningarna som  eroderar inifrån och därefter  spricker.

Utbyte av radiatorer och ledningar är dyrt och därför bör en läcksökning snabbt utföras för att hitta läckage så att problemet åtgärdas i tid.

Läckage i fjärrvärmesystemet  orsakar fuktskador på byggmaterial  som sedan leder till mögeltillväxt .

En läcksökning i fjärrvärmesystem kan vara utmanande då systemen varierar i storlek, från mindre hus/villor till stora industrilokaler och sporthallar.

läcksökning fjärrvärme, Stockholm och göteborg

Läcksökning golvvärme

Tecken på läckage i golvvärmesystem kan vara tryckfall i systemet alternativt att golvvärmen ger låg värme eller ingen värme alls.

Andra tecken kan även vara att golv fuktar upp vilket kan medföra mögeltillväxt.

Misstänker man en läcka bör man åtgärda det snarast för att undvika stora kostnader. Ju längre man väntar med att åtgärda problemet desto dyrare blir det i längden.

Det positiva med läcksökning av golvvärmesystem är att det generellt är en ledning i systemet som man kan koppla ur utan att påverka resten av uppvärmningen i bostaden, vilket gör det smidigare att läcksöka.

Läcksökning golvvärme, Stockholm och göteborg

Läcksökning i kylsystem

Vi utför även läcksökning i kylsystem där vatten är en naturlig del av systemet. När varm, fuktig luft kyls ned skapar det kondens på ledningarna. Kondensen i sin tur kan droppa ner på organiskt material som ger mögel möjlighet att växa. Kylsystemet kan även läcka från kopplingar eller sprickor.

Läcksökning i kylsystem fungerar i princip på samma sätt som läcksökning i värmesystem. Vi använder oss av spårgas, värmekameror och spårämne som hjälpmedel för att hitta den exakta läckagepunkten.

läcksökning kylsystem

Läcksökning på tak

Ett läckande tak kan vara en av de vanligaste orsakerna till läckage i bostaden samt de dyraste att renovera . I de flesta fall väljer man at renovera hela eller stora delar av taket vilket kan kosta hundratusentals kronor då man inte vet vart läckan kommer ifrån. Dock kvarstår risken med att läckaget inte åtgärdas om renovering utförs i fel område.
Det kan vara väldigt svårt att hitta läckagepunkten/läckagepunkterna då det som oftast inte är beläget exakt ovanför där vattnet droppar in i bostaden. Med
LäckageExpertens unika metod kan man undvika stora renoveringskostnader genom att återskapa regnoväder på svaga punkter och hitta läckagepunkten utan att riva eller påverka taket.
Läcksökning sker med spårämne som bevisar vart läckaget kommer ifrån, på så sätt minimerar man kostnaderna genom att göra punktinsatser istället för stora renoveringar. I många fall beror ett läckande tak på små hål, otäta fogar, undermåligt takarbete eller av andra orsaker som är enkla och billiga att åtgärda.
Efter utförd läcksökning kan man förhoppningsvis åtgärda sitt läckage med några hundralappar och förlänga livslängden på taket med tiotals år. Efter avslutad läcksökning skrivs en rapport med kostnadseffektiva åtgärdsplaner som är ett bra underlag för kommande försäkringsärenden.

läcksökning på tak

Läcksökning vattenledning i mark

Läcksökning i vattenledning är oftast svårare uppdrag då spårgas och spårämne inte kan användas på samma sätt som i värmesystem. Här har vi lyssningstekniken som utgör den stora delen av läcksökningen. Med hjälp av specialinstrument kan man lokalisera läckageområdet.

Tecken på läckage i vattenledningarna kan vara höga vattenräkningar eller surrande och väsande ljud. Om man misstänker vattenläckage så är ett bra sätt att kontrollera detta med hjälp av vattenmätaren i huset.

Är alla kranar och vattenförbrukande maskiner avstängda och vattenmätaren fortfarande visar att vatten förbrukas så har du förmodligen en vattenläcka. En läcksökning av vattenledningarna bör omgående utföras då man har konstant läckande vatten.

Här kan kostnaderna bli väldigt höga både med vattenräkningar samt renoveringskostnader om man inte åtgärdar läckaget snabbt.

läcksökning vattenledning i mark

SÅ HÄR JOBBAR VI

Börja med att boka tid hos oss

 • Erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna för att lokalisera läckor
 • Behandlar dig och din fastighet med högsta respekt
 • LäckgeExperten sparar tid och pengar
 • Pålitliga lösningar på eventuella läckor i eller runt din fastighet
 • Erfaren identifieringsförmåga som gör att vi snabbt kan lösa läckor
 • Högkvalitativa läckagedetekteringstjänster
 • Vi genomför projekt inom den givna tidsramen.
 • Snabb service för att undvika onödiga vattenskador

EXPERTER PÅ LÄCKAGESÖKNING

Vi arbetar på ett sätt som minimerar era kostnader genom att lokalisera och fastställa läckaget, utan att göra ingrepp på er fastighet.

FRÅGOR OCH SVAR VID LÄCKSÖKNING

Hur vet jag om jag har ett läckage?

Läcksökning stockholm - göteborg

Det finns många olika tecken på läckage i de olika fastighetsdelarna. Exempel på tecken i de olika rörsystemen: Man kan ha tryckfall i värmesystemet, höga vattenräkningar, fuktiga väggar eller känner lukt av mögel. Exempel på tecken i huskonstruktioner: Fuktfläckar i de olika konstruktionsdelarna i en fastighet som väggar, tak, golv, vind m.m. Mögelpåväxt eller färgskillnader på organiskt material som trä, tapet och isolering. Exempel på dolda läckage: Mögellukt är ett vanligt tecken på pågående eller gammalt fuktproblem. Mögel kan vara beläget bakom tapet, i golv, i väggar etc. Andra typer av dolda läckage kan vara rörledningar som har spruckit i väggar och golv där man noterar fuktfläckar eller missfärgningar i olika husdelar.

Varför är det bra att utföra en läcksökning?

Läcksökning stockholm - göteborg

Läcksökning kan spara in stora renoveringskostnader när läckagepunkten hittas. I många fall vill man byta ut hela konstruktionsdelar som exempelvis ett tak när man har en takläcka. Att byta ut ett tak kan kosta hundratusentals kronor, men hittar man läckagepunkten kan det kosta så lite som ett par hundralappar att reparera läckaget.

Hur hittar jag dolda läckor?

Läcksökning stockholm - göteborg

Dolda läckor är mycket svåra att hitta och i vissa fall krävs det specialutrustning för att lokalisera läckagepunkten

Kan jag ha flera läckor som mynnar ut i samma område?

Läcksökning stockholm - göteborg

Ja, det kan vara så att man har flera svaga punkter i en konstruktionsdel som kan mynna ut i samma läckagepunkt.

Hur vet jag ifall LäckageExperten hittar rätt läckagepunkt?

Läcksökning stockholm - göteborg

LäckageExperten använder sig av ett spårämne som bevisar vart läckaget kommer ifrån. (se gärna på videon i hemsidan)

Hur lång tid tar det att utföra en läcksökning?

Läcksökning stockholm - göteborg

En läcksökning kan ta allt ifrån 10 min upp till flera dagar att utföra och lokalisera. Det beror på vilken typ av läckage man har. Vattenläckage har olika fördröjningstider och olika svårighetsgrad att kunna utföra en läcksökning på.

Brukar läckagepunkten vara beläget precis rakt ovanför läckageområdet?

Läcksökning stockholm - göteborg

Nej, läckagepunkten kan vara långt ifrån läckageområdet. Vi har hittat läckagepunkt/er så långt som 100m ifrån där vattnet mynnar ut i fastigheten och det har som längst tagit upp till 72h från första mätningen till notering av första vattendroppen.

Är spårämnet farligt som används i en läcksökning?

Läcksökning stockholm - göteborg

Absolut inte, spårämnet är livsmedels klassat.

Vi utför läcksökning i Stockholm, Ale, Alingsås , Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla, Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål och Öckeröoch. Vi hjälper dig snabbt och effektivt utan att påverka eller göra ingrepp i huskonstruktionen. Vi lokaliserar läckor i  alla typer av fastigheter, industrilokaler, hus, lägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt.