läcksökning värmesystem, Stockholm och göteborg

Expansionskärl värmesystem

injustering vattenburet värmesystem

Fastighetsteknikern har under en längre tid konstaterat att värmesystemet tappar i tryck och att värmesystemet fylls på med ca 30 liter vatten om dagen. Man har snabbt konstaterat att det rör sig om ett läckage men inte kunnat identfiera något.

kontakta LäckageExperten för vidare utredning och injustering vattenburet värmesystem.

Expansionskärl värmesystem villa

En okulär besiktning utfördes i undercentralen och man kunde inte notera några synliga fel i värmesystemet i villa. vi Hittar läcka i värmesystemet hade tryck och expansionskärl 18 liter låg i nivå, detta pga. den automatiska vattenpumpen.

Utredningen startade med att genomsöka hotellrummen med värmekamera för att se om man kunde upptäcka några läckage i konstruktionen. Radiatorledningen gick ner för djupt i konstruktionen och värmekameran kunde inte ge några tydliga utslag.

Man bestämde sig ganska snabbt att det inte fungerar med värmekamerautredning och fortsatte utredningen med spårämnesutredning i värmesystemet.

Utredningen fortsatte med att lysa av undercentralen med UV-lampa för att kunna spåra eventuella läckage. Läckage noterades i två kopplingar i UC. Det går inte att avgöra om just dessa läckage är pga. kondens eller otäta kopplingar. Vi kan dock konstatera att spårämne noterades.

Hitta läcka i värmesystem hus

Vidare fortsatte utredningen med att gå in rum för rum på entréplan. Ytterligare två läckage detekterades i värmesystem hus. Den första läckan noterades i rum, dock en liten läcka där en otät koppling noterades .
Den andra läckan var större och upptäcktes i tvättstugan, där radiatorn har rostat och läcker vatten.

Mot bakgrund av ovanstående resultat är det enligt vår bedömning tre läckageområden som detekterades.
Rekommenderat åtgärdsförslag är att byta ut radiatorn i tvättstugan mot en ny radiator och täta kopplingen i rum .

Läckaget i undercentralen rekommenderar vi att avvakta med att byta, då det är svårt att avgöra om det är kondens eller läckage. Dock bör man ha i beaktning att spårämne noterades endast i den delen av UC vilket indikerar på läcka.

Efter utförda åtgärder rekommenderar vi ytterligare en kontroll av systemet för att säkerställa att det inte finns fler läckor.

Vi hjälper dig med olika värmesystem

Sök en professionell olika värmesystem vattenburet. LäckageExperten erbjuder en prisvärd, snabb och effektiv läcksökning av värmesystem och Problem med tryck på expansionskärl i Göteborg och Stockholm.

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Stad
  Meddelande

  Success! Thanks for Your Request.
  Error! Please Try Again.

  Kan expansionskärlet tappa trycket utan att det läcker?

  I 99 % av fallen är ett expansionskärl som tappar tryck, detta innebär en läcka

  Hur kollar man trycket i expansionskärlet?

  När du öppnar ventilen helt kan du mäta och notera trycket. Du kan också kontrollera expansionstankens förladdningstryck genom att knacka på sidan av tanken med knogarna för att avgöra om den är full med luft eller vatten.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *